Oak Ave, Highwood, Illinois

Average taxes on Oak Ave $6,020
Average home size on Oak Ave 1,720 ft2
Average lot size on Oak Ave 0.16 acres
Average year built on Oak Ave 1925
Address Built
44 Oak Ave. 1951
48 Oak Ave. 1918
50 Oak Ave. 1943
51 Oak Ave. 1913
52 Oak Ave. 1933
54 Oak Ave. 1918
55 Oak Ave. 1918
59 Oak Ave. 1918
63 Oak Ave. 1913