Woodland Dr, Grayslake, Illinois

Average taxes on Woodland Dr $5,640
Average home size on Woodland Dr 1,673 ft2
Average lot size on Woodland Dr 0.30 acres
Average year built on Woodland Dr 1976
Address Built
301 Woodland Dr. 1959
305 Woodland Dr. 1956
306 Woodland Dr. 1953
309 Woodland Dr. 1958
310 Woodland Dr. 1953
313 Woodland Dr. 1956
314 Woodland Dr. 1964
317 Woodland Dr. 1954
321 Woodland Dr. 1955
324 Woodland Dr. 1953
325 Woodland Dr. 1958
329 Woodland Dr. 1957
333 Woodland Dr. 1957
334 Woodland Dr. 1953
337 Woodland Dr. 1954
338 Woodland Dr. 1955
341 Woodland Dr. 1958
342 Woodland Dr. 1960
345 Woodland Dr. 1983
346 Woodland Dr. 1953
349 Woodland Dr. 1953
350 Woodland Dr. 1955
353 Woodland Dr. 1956
357 Woodland Dr. 1958
358 Woodland Dr. 1953
361 Woodland Dr. 1957
362 Woodland Dr. 1954
365 Woodland Dr. 1960
366 Woodland Dr. 1962
370 Woodland Dr. 1954
17011 Woodland Dr. 0
17100 Woodland Dr. 0
17111 Woodland Dr. 1989
17125 Woodland Dr. 1985
17150 Woodland Dr. 1988
17155 Woodland Dr. 1985
17167 Woodland Dr. 1985
17170 Woodland Dr. 1983
17187 Woodland Dr. 1985
17200 Woodland Dr. 1984
17201 Woodland Dr. 1985
17230 Woodland Dr. 1984
17231 Woodland Dr. 1985
17240 Woodland Dr. 1985
17241 Woodland Dr. 1985
17250 Woodland Dr. 1984
17251 Woodland Dr. 1985
17260 Woodland Dr. 1984
17261 Woodland Dr. 1985
17271 Woodland Dr. 1985
17280 Woodland Dr. 1985
17287 Woodland Dr. 1985
17300 Woodland Dr. 1985
17301 Woodland Dr. 1985
17320 Woodland Dr. 0
17321 Woodland Dr. 1984
17330 Woodland Dr. 0
17340 Woodland Dr. 1985
17341 Woodland Dr. 1984
17350 Woodland Dr. 1985
17355 Woodland Dr. 1985
17360 Woodland Dr. 1985
17365 Woodland Dr. 1984
17370 Woodland Dr. 1984
17375 Woodland Dr. 1984
17380 Woodland Dr. 1985
17385 Woodland Dr. 1984
17391 Woodland Dr. 1985
17401 Woodland Dr. 1985
17404 Woodland Dr. 1985
17419 Woodland Dr. 1984
17425 Woodland Dr. 0
17431 Woodland Dr. 1984
17432 Woodland Dr. 1984
17435 Woodland Dr. 1984
17445 Woodland Dr. 1984
17450 Woodland Dr. 1984
17465 Woodland Dr. 1984
17466 Woodland Dr. 1985
17480 Woodland Dr. 1984
17485 Woodland Dr. 1984
17498 Woodland Dr. 1984
17505 Woodland Dr. 1984
17514 Woodland Dr. 1984
17525 Woodland Dr. 1984
17528 Woodland Dr. 1984
17535 Woodland Dr. 1984
17542 Woodland Dr. 1984
17545 Woodland Dr. 1984
17555 Woodland Dr. 1984
17556 Woodland Dr. 1984
17565 Woodland Dr. 1984
17572 Woodland Dr. 1984
17577 Woodland Dr. 1984
17591 Woodland Dr. 1984
17592 Woodland Dr. 1984
17612 Woodland Dr. 1985